Sociaalmaatschappelijk

Kernwaarden

Sociaal / maatschappelijke betrokkenheid

Waar staat Sama Sama voor;  We doen het samen, met elkaar, met persoonlijke aandacht en begeleiding. Dit geven wij als leidinggevende, maar ook andere collega`s (inwoners) vanuit de WLZ of WMO, dragen hier hun steentje bij. Dit zit hem voornamelijk in de samenwerking en het accepteren van elkaar met als uitgangspunt gelijkwaardigheid als persoon. Samen bouwen we aan de puzzel (maatschappij ) uiteindelijk zijn we allemaal een stukje van deze puzzel die hem compleet maakt ! Om dit te kunnen bereiken is het belangrijk om niet in de onmogelijkheden te kijken en te handelen, maar vanuit de mogelijkheden. En die zijn er genoeg al zijn er beperkingen. Ieder persoon is uniek en kan zijn steentje bijdragen in de maatschappij om van betekenis te kunnen zijn.

Omdenken

Hoe zet je mensen in hun kracht en ontwikkeling?

Inwoners zet je in hun kracht door naar de mogelijkheden te kijken, deze heeft iedereen. In onze beleving gaat dit soms mis doordat de inwoner in de grote groep opgaat, in de meeste bedrijven waar ze met inwoners werken die een beperking hebben. De persoonlijke aandacht op kleinschalig vlak kan hier van groot belang zijn voor de persoonlijke groei van een inwoner. Door de minimale aandacht en het moeten deel nemen in het arbeidsproces om bij te dragen aan de productie, maar minimale begeleiding komen de inwoners niet tot hun recht. Daarnaast is het vaak zo dat door de druk juist de inwoner meer wordt geconfronteerd met de onmogelijkheden die hij heeft. Omdat er mogelijk het begrip ontbreekt en hierdoor conflicten kunnen ontstaan op de werkvloer, wordt de inwoner afgerekend op wat niet goed gaat, maar is er geen tijd om hier meer persoonlijke aandacht aan te schenken. Dit maakt de inwoner onzeker, gestresst en kwetsbaar, ook neemt vaak de zin af om  naar het werk te gaan. Luisteren naar de ontwikkelingsbehoefte en dat faciliteren zodat talenten optimaal benut worden, zorgen voor energie en enthousiasme.

Groei

Verantwoordelijkheid nemen, geven en doelen stellen;

Verantwoordelijkheid nemen en geven is spannend. Als je leert fietsen begin je te fietsen met zijwieltjes. Een eenvoudige steunstructuur die de kans op vallen aanzienlijk verkleint. Je kunt natuurlijk nog wel ergens tegen aanrijden of een hele rare beweging maken, maar je hoeft niet bezig te zijn met evenwicht, je balans houden of vaart houden. Alleen sturen en trappen.

Ook inwoners vragen vaak steunstructuren. Ze willen graag regels en kaders, duidelijkheid, lekker eenvoudig. Kaders en doelen stellen, zodat je de inwoner echt richting geeft. Zorg voor een doel dat zo groot is dat als de inwoner dit wilt realiseren je het beste in hem naar boven haalt zodat het hen motiveert. Door de motivatie begint ook de groei van het zelfvertrouwen. Van het ervaren dat ze iets kunnen, waarbij vaak de nadruk lag bij het niet kunnen!  Hier mee komen de inwoners in hun kracht en van daaruit kan er ontwikkeld worden naar doelen en deze kunnen naar hoe het in de ontwikkeling gaat aangepast worden of gelijk blijven. Tot de persoonlijke ladder bereikt is die voor de inwoner individueel geldt.