Sociaalmaatschappelijk

Sociaal / maatschappelijke betrokkenheid Sama Sama

Waar staat Sama Sama voor;  We doen het samen, met elkaar, met persoonlijke aandacht en begeleiding. Deze geven wij als leidinggevende maar ook andere collega`s (inwoners) vanuit van uit de WLZ of WMO, dragen hier in hun steentje bij. Dit zit hem voornamelijk in de samenwerking en het accepteren van elkaar door de gelijkwaardigheid als persoon. Samen bouwen aan de puzzel (maatschappij ) die maakt dat we uiteindelijk allemaal een stukje van de puzzel zijn die deze compleet maakt ! Om dit te kunnen bereiken is het belangrijk om niet in de onmogelijkheden te kijken en te handelen, maar vanuit de mogelijkheden. En die zijn er genoeg al zijn er beperkingen. Ieder persoon is uniek en kan zijn steentje bijdragen in de maatschappij om van betekenis te kunnen zijn.

Hoe zet je mensen in hun kracht en ontwikkeling?

Inwoners zet je in hun kracht door naar de mogelijkheden te kijken, deze heeft een ieder. In onze beleving gaat dit mis door dat de inwoner in de grote groep opgaat in de meeste bedrijven, waar ze met inwoners werken die een beperking hebben. De persoonlijke aandacht op kleinschalig vlak kan hier van groot belang zijn voor de persoonlijke groei van een inwoner. Door de minimale aandacht en het moeten deel nemen in het arbeidsproces om bij te dragen aan de productie, maar minimale begeleiding komen de inwoners niet tot hun recht. Daarnaast is het vaak zo dat door de druk juist de inwoner, meer wordt geconfronteerd met de onmogelijkheden die hij heeft. Omdat er mogelijk het begrip ontbreekt, en hier door ook conflicten ontstaan op de werkvloer omdat de inwoner wordt afgerekend wat niet goed gaat, maar er geen tijd is om hier meer persoonlijke aandacht aan te schenken. Dit maakt de inwoner onzeker, gestrests en kwetsbaar, ook neemt vaak de zin af om  naar het werk te gaan. Luisteren naar de ontwikkelingsbehoefte en dat faciliteren zodat talenten optimaal benut worden, zorgen voor energie en enthousiasme.

Verantwoordelijkheid nemen, geven en doelen stellen;

Verantwoordelijkheid nemen en geven is spannend. Als je leert fietsen begin je te fietsen met zijwieltjes. Een eenvoudige steunstructuur die de kans op vallen aanzienlijk verkleint. Je kunt natuurlijk nog wel ergens tegen aanrijden of een hele rare beweging maken. Maar je hoeft niet bezig te zijn met evenwicht, je balans houden of vaart houden. Alleen sturen en trappen. Lekker eenvoudig. Ook inwoners vragen vaak steunstructuren. Ze willen graag regels en kaders, duidelijkheid, lekker eenvoudig. Kaders en doelen stellen, zodat je de inwoner echt richting geeft.Zorg voor een doel dat zo groot is dat als de inwoner dit wilt realiseren je het beste in hem naar boven haalt zodat het hen motiveert. Door de motivatie begint ook de groei van het zelfvertrouwen. Van het ervaren dat ze iets kunnen, waarbij vaak de nadruk lag bij het niet kunnen !  Hier mee komen de inwoners in hun kracht en van daaruit kan er ontwikkeld worden naar doelen en deze kunnen naar gelang het in de ontwikkeling gaat aangepast worden of gelijk blijven. Tot de persoonlijke ladder bereikt is die voor de inwoner individueel geldt.